Przyjęcie do szpitala – jak wygląda procedura, badania dokumenty